Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

U Totalni Nogomet j.d.o.o. svjesni smo odgovornosti koje donosi rukovanje osobnim podacima, stoga se sve zbirke osobnih podataka upravljaju, održavaju, pohranjuju i kontroliraju sukladno Uredbom EU 2016/679 GDPR, te Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka objavljenog u NN 42/2018 i pojedincu čiji se osobni podaci obrađuju, jamčimo sljedeća prava:

 

Pravo, da od Totalni Nogomet j.d.o.o. kao Voditelja obrade osobnih podataka, tražim, kad god zatrebam:

 • pristup osobnim podacima i sljedećim podacima: svrha obrade; vrste osobnih podataka; korisnicima ili kategorijama korisnika kojima su ili će se otkrivati ​​osobni podaci, osobito korisnicima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama; planirano razdoblje čuvanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije koji se koriste za određivanje tog razdoblja; postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje;
 • razloge za to, kao i značaj i namjeravane posljedice takvog postupanja za pojedinca;
 • jedna (besplatna) kopija osobnih podataka u obliku koji odredimo (ako je zahtjev dostavljen elektroničkim putem i ne zahtijeva drugačije, kopija se dostavlja u elektroničkom obliku); za dodatne kopije koje zatražim, operator može naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir troškove;
 • ispravak netočnih osobnih podataka;
 • ograničenje obrade gdje:
  • optužbama za točnost osobnih podataka, za vrijeme koje kontrolor može provjeriti točnost osobnih podataka;
  • obrada je nezakonita i protivim se brisanju osobnih podataka i, umjesto toga, zahtjevima za ograničavanje njihove uporabe;
  • Više nema potrebe za kontrolorima podataka u svrhu obrade, ali mi trebaju da provedu ili brane pravne zahtjeve;
 • brisanje svih osobnih podataka (pravo na zaborav), pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti iz članka 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, a osobito kada opozivamo taj pristanak za obradu osobnih podataka;
 • prikazivanje osobnih podataka u strukturiranom, široko korištenom i strojno čitljivom obliku, s pravom da se ta informacija priopći drugom kontroloru, bez da izvorni administrator to ometa;
 • ukidanje osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga, uključujući stvaranje profila;
 • da za mene ne važi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući i stvaranje profila s pravnim učincima u odnosu na mene ili na sličan način, u značajnoj mjeri ako su ispunjeni uvjeti iz članka 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pravo na podnošenje prigovora protiv kontrolora Informatoru ako smatram da obrada mojih osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.

 

Postupak ostvarivanja prava

Svjestan sam da se svi gore navedeni zahtjevi u vezi s ostvarivanjem prava u vezi s osobnim podacima mogu obratiti kontroloru, pisano na adresu dpo[at]coervercroatia.com.

Svjestan sam da, za potrebe pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava na osobne podatke, operator može od mene zatražiti dodatne informacije i može samo odbiti djelovati ako dokaže da me ne može pouzdano identificirati.

Svjestan sam da, na moj zahtjev, kojim ostvarujem svoja prava u vezi s gore navedenim osobnim podacima, operator mora odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja i najkasnije mjesec dana nakon primitka zahtjeva.